Mesa Parts, Náchod Vysokov

Zákazník: Mesa Parts s.r.o.
Místo: Náchod Vysokov
Termín dokončení: 9/2016
Doba realizace: 15 měsíců
Cena: 105,6 mil. Kč

Novostavba výrobní haly firmy Mesa Parts s.r.o. ve Vysokově u Náchoda. Navazuje na stávající výrobní halu.

Nosné konstrukce halového objektu jsou železobetonové, prefabrikované. Opláštění halového objektu bude ocelovými sendvičovými panely, kladenými vodorovně.

V tomto výrobním areálu neprobíhá montáž nebo kompletace finálních výrobků. Jedná se o výrobu přesných rotačních dílů malých rozměrů. Základní výrobní operací je obrábění kovového tyčového materiálu na soustružnických automatech. Součástí nově navrhovaného provozu budou i pracoviště dokončovacích operací, odmašťování, kontroly, expedice a nezbytné pomocné provozy.

2010 © STYLBAU s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio.cz