Kvalita a certifikáty

Společnost STYLBAU, s.r.o. již před lety zavedla integrovaný systém managementu. Chápeme ho jako prostředek k naplnění našich cílů v oblasti kvality a jakosti naší práce s ohledem na dodržování standardů ochrany životního prostředí a zásad bezpečnosti práce.

Strategické záměry vedení společnosti STYLBAU, s.r.o. jsou shrnuty v politice kvality vycházejíccí z následujících principů :

  • Jmenovitá a konkrétní odpovědnost každého zaměstnance společnosti za dodržování sjednaných parametrů kvality produktu.
  • Pouze kvalitní provedení všech procesů dává požadovaný produkt pro zákazníka.
  • Kvalita je základním kamenem prosperity organizace a musí být věcí všech pracovníků.
  • Kvalita musí být dosahována i v oblasti mezilidských vztahů, a to jak uvnitř organizace, tak i u vnějších vztahů s obchodními partnery.
  • Spokojenost zákazníka je naším nejdůležitějším cílem.
  • Zákazník je hlavní a základní hodnotitel naší práce.
  • Průběžné přezkoumávání a přehodnocování strategie organizace, politiky kvality a postupných cílů musí vést k průběžnému zlepšování efektivnosti jak systému managementu jakosti, tak i hospodářského postavení organizace.
  • Politika kvality musí ve své strategii neustále odrážet aktuální stav organizace i okolí – trhu, musí prokazovat kontinuitu a vhodnost v dané etapě.
2010 © STYLBAU s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio.cz