Dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

STYLBAU, s.r.o. - podpora vzdělávání

 

Společnosti STYLBAU, s.r.o., jakožto generálnímu dodavateli staveb, byla (na základě žádosti o finanční podporu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) Ministerstvem práce a sociálních věcí schválena dotace na realizaci projektu "Zvýšení adaptability zaměstnanců firmy STYLBAU, s.r.o." pod registračním číslem CZ1.04/1.1.02/94.01074.

 

Realizace aktivit spolufinancovaných z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR probíhá v letech 2013-2014.

2010 © STYLBAU s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio.cz