Farmet a.s. - přístavba haly přípravny

Zákazník: Farmet a.s.
Místo: Česká Skalice
Termín dokončení: 8/2014
Doba realizace: 3 měsíce
Cena: 20,2 mil. Kč

Přístavba haly přípravny je jednopodlažní nepodsklepená budova. Objekt je nepravidelného obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou ve spádu 4° ke žlabu, která není pochozí. Hala je o půdorysných rozměrech cca 16,90 x 74,10 m s osovou vzdáleností příčných vazeb 6,00m, zastřešené sedlovou střechou.

Nosná konstrukce přístavby je řešena jako samostatná nosná konstrukce. Konstrukce střechy je navržena vaznicová. Konstrukce haly, je dimenzována pro instalaci jeřábové dráhy s jeřábem o nosnosti 5 tun. Obvodový plášť je navržen jako skládaný lehký s přerušeným tepelným mostem a s tepelnou izolací z minerálních vláken. Objekt je založen na pilotových základech.Podlaha haly je jednovrstvá drátkobetonová s broušeným korundovým vsypem a zalakovánímným. Zpevněné plochy jsou navrženy v pojezdových skladbách v asfaltu, v pochozích skladbách v zámkové skládané dlažbě.

2010 © STYLBAU s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio.cz