LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Hořice

Zákazník: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p.
Místo: Hořice
Termín dokončení: 01/2017
Doba realizace: 15 měsíců
Cena: 20,9 mil. Kč

Novostavba administrativní budovy Lesní správy v Hořicích v Podkrkonoší. Administrativní budova má kanceláře - různě členěné a veliké pro cca 16 zaměstnanců, velká zasedací místnost pro 30 osob, veškeré potřebné zázemí technické a technologické, sklady. Dále je zde inspekční pokoj, se zázemím, se 2-ma lůžky. Součástí je i garáž pro 2 osobní auta a 2 přívěsné vozíky, 20 parkovacích míst (z toho 4 zastřešené).

Objekt je situován ve svahu a je plošně založen. V místě stěn zesilují základovou desku základové pasy. Se zesílenou základovou deskou je spojena opěrná zeď tl. 250mm. Zbytek objektu je konstrukčně řešen jako dřevostavba. Nosné stěnové a stropní trámy jsou z KVH řeziva. Nosné stěny vykonzolované části objektu (zasedací místnost) jsou z KLH panelů. Ze statických důvodů vynášejí vykonzolovanou část ocelové prvky. Izolaci stěn tvoří desky z minerální vaty. Povrch stěn a podhledů konstrukčně tvoří OSB a sádrovláknité desky. Tepelná izolace základů a střechy je provedena s EPS a XPS. Hydroizolace je provedena z asfaltových pásů. Hydroizolace střechy je chráněna vegetačním souvrstvím a kačírkem. Fasádu objektu tvoří prkna ze sibiřského modřínu a hliníkový fasádní šindel. Objekt má rozměry 26,5 x 11,1 m. Příčná zvýšená hmota je jížním směrem vyložena o 3m. Severní podsklepená část vystupuje 2,2 m severně.

2010 © STYLBAU s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio.cz