Sběrný dvůr v Červeném Kostelci

Zákazník: Město Červený Kostelec
Místo: Červený Kostelec
Termín dokončení: 5/2015
Doba realizace: 2 měsíce
Cena: 4,3 mil. Kč

Sběrný dvůr Červený Kostelec. Zařízení je určeno ke zpětnému odběru, sběru, výkupu, manipulaci, skladování a soustřeďování odpadů od původců, tj. od občanů města Červený Kostelec, případně od občanů okolních obcí. Okamžitá kapacita zařízení je cca 50 t. Areál dvora je zpevněná živičná pojezdová plocha. Zpevněné plochy jsou odvodněny pomoci dešťové kanalizace. Splašková kanalizace ze správního objektu je odvedená pomocí přípojky do uličního řadu. Pro potřeby obsluhy je provozovna vybavená vytápěným správním objektem, kterým je v podobě mobilního obytného kontejneru. Obsahuje kancelář a umývárnu s WC. Správní objekt je napojen na vodu el. energii a splaškovou kanalizaci. Vytápěný je pomocí přímotopů. Ohřev TUV je v průtokovém ohřívači. Provozovna dále obsahuje nájezdovou rampu pro lepší manipulaci s odpady.

2010 © STYLBAU s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio.cz