Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany

Zákazník: Pardubický kraj
Místo: Chrudim, Presy, Škrovád, Medlešice, Zaječice
Termín dokončení: 04/2015
Doba realizace: 13 měsíců
Cena: 46,3 mil. Kč

V rámci projektu Transformace sociálních služeb, který byl iniciován MPSV ČR a do něhož byl aktivitou Pardubického kraje zařazen rovněž Domov sociálních služeb Slatiňany, bylo v Pardubickém kraji postaveno firmou STYLBAU, s.r.o. celkem pět domů. V každém domě se nacházejí dvě zcela samostatné domácnosti. Tyto domácnosti budou obývány 4 – 6 klienty Domova sociálních služeb Slatiňany. Klienty tohoto domova jsou lidé s mentálním postižením, které je mnohdy kombinováno též s postižením tělesným či smyslovým. Jedná se o chráněné bydlení, v němž pobývají sociálně nejzdatnější klienti domova.

Jedná se o novostavby, zděné z keramických cihel, vazníkovou střechou a plastovými výplněmi. Všechny objekty jsou zateplené a jejich interiérové uspořádání a vybavení odpovídá charakteru jejich využití.

2010 © STYLBAU s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio.cz