Sportovní hala Kounice

Zákazník: Městys Kounice
Místo: Kounice
Termín dokončení: 10/2015
Doba realizace: 8 měsíců
Cena: 21,4 mil. Kč

Novostavba sportovní haly se základními parametry: 35 x 22,3 metrů (vnitřní rozměry haly). Světlá výška haly je navržena na 10,5 metrů. Zastřešení  haly je navrženo z plechových obloukových samonosných segmentů. Boky haly jsou vyzděné a z vnější strany se výrazně uplatňuje opěrná železobetonová žebra, která zachycují statickou reakci z pláště.

Zázemí je dvoupodlažní, klasicky zděné s monolitickými železobetonovými stropy a dřevěnou konstrukcí krovu s bedněním a krytinou z folie na bázi měkčeného PVC.

Provoz haly je důsledně rozdělen na nečistý, čistý a dále na provoz sportovců a diváků tak, aby nedocházelo ke křížení jednotlivých provozů. Tribuna má kapacitu 60 sedících diváků.

Součástí stavby bylo vybudování přípojek vody, kanalizace, elektro a dálkového vytápění. Část příjezdové komunikace, která navazuje na stávající, je provedena z asfaltového betonu, zbývající pak z betonové dlažby. Zpevněná plocha před vstupem a napojeni na chodníky jsou z betonové dlažby.

V celém areálu byly provedeny terénní a sadové úpravy. Stavba je napojena na veřejný vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, plyn a elektro.

2010 © STYLBAU s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio.cz