Přístavba čp. 104, Náchod

Zákazník: Dao Hong Phuong
Místo: Náchod
Termín dokončení: 5/2015
Doba realizace: 14 měsíců
Cena: 8,9 mil. Kč

Jedná se o čtyřpodlažní přístavbu sousedního objektu čp. 104, ul. Kamenice v Náchodě. Přístavbou došlo k rozšíření prodejních ploch v 1NP a 2NP. 3NP a 4NP budou sloužit jako obytné prostory.

Přístavba je navržena jako nepodsklepený objekt s vyšší atikou. Střecha přístavby je plochá s obvodovou atikou. Nároží přístavby je směrem do ulice Kamenice provedeno z předsazené prosklené fasády s co největšími skleněnými plochami. Objekt je založen na vrtaných pilotech. Obvodové zdivo je tvořeno cihelnými bloky, stropy jsou monolitické. V prostoru přístavby není navrhováno schodiště. Přístup do prodejních prostor bude po stávajícím schodišti v obchodním domě č.p. 104.

2010 © STYLBAU s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio.cz