Polyfunkční dům, Česká Skalice

Zákazník: Ing. Václav Holý
Místo: Česká Skalice
Termín dokončení: 3/2013
Doba realizace: 30 měsíců
Cena: 36,8 mil. Kč

Objekt bytového domu je pětipodlažní s 34 samostatnými bytovými jednotkami a obchody v parteru. Dům je objemově řešen jako kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím.

Celý objekt je založen na železobetonovém základovém roštu s patkami v místě sloupů. Konstrukční systém je zděný v kombinaci s železobetonovým skeletem v 1.np. Obvodový plášť je tvořen stěnami z betonových tvárnic TRESK se zateplovacím systémem. Střecha je plochá zateplená polystyrenem s živičnou krytinou.

V bytové části objektu byly osazeny plastové výplně, výlohy v přízemí jsou hliníkové. Součástí stavby byly i řemeslné práce ZTI, elektro, SLP, ÚT, VZD a venkovní komunikace včetně parkovacích míst a sadových úprav.

2010 © STYLBAU s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio.cz